Chọn tập 18/42

Tập 1

178243 lượt xem

Tập 2

30467 lượt xem

Tập 3

21588 lượt xem

Tập 4

18172 lượt xem

Tập 5

15996 lượt xem

Tập 6

15155 lượt xem

Tập 7

14676 lượt xem

Tập 8

13891 lượt xem

Tập 9

13451 lượt xem

Tập 10

14574 lượt xem

Tập 11

13437 lượt xem

Tập 12

13242 lượt xem

Tập 13

12222 lượt xem

Tập 14

11826 lượt xem

Tập 15

11480 lượt xem

Tập 16

10724 lượt xem

Tập 17

10075 lượt xem

Tập 18

10705 lượt xem

Tập 19

10343 lượt xem

Tập 20

11061 lượt xem

Tập 21

9713 lượt xem

Tập 22

9161 lượt xem

Tập 23

9022 lượt xem

Tập 24

8893 lượt xem

Tập 25

10173 lượt xem

Tập 26

9492 lượt xem

Tập 27

9301 lượt xem

Tập 28

10838 lượt xem

Tập 29

9599 lượt xem

Tập 30

10479 lượt xem

Tập 31

9376 lượt xem

Tập 32

9487 lượt xem

Tập 33

9469 lượt xem

Tập 34

8359 lượt xem

Tập 35

8893 lượt xem

Tập 36

8127 lượt xem

Tập 37

7700 lượt xem

Tập 38

7693 lượt xem

Tập 39

8432 lượt xem

Tập 40

10795 lượt xem

Tập 41

12401 lượt xem

Tập 42

25110 lượt xem

Khuynh Thế Hoàng Phi - Qing Shi Huang Fei - Tập 18

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở Trung Hoa diễn ra một giai đoạn đẫm máu gọi là thời Chiến quốc. Ở... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 10705

Đạo diễn: Huỳnh Kiện Trung

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2008

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Nghiêm Khoan, Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa