Chọn tập 30/42

Tập 1

26758 lượt xem

Tập 2

4165 lượt xem

Tập 3

2786 lượt xem

Tập 4

2097 lượt xem

Tập 5

2044 lượt xem

Tập 6

1688 lượt xem

Tập 7

1685 lượt xem

Tập 8

1677 lượt xem

Tập 9

1544 lượt xem

Tập 10

1499 lượt xem

Tập 11

1335 lượt xem

Tập 12

1336 lượt xem

Tập 13

1328 lượt xem

Tập 14

1229 lượt xem

Tập 15

1259 lượt xem

Tập 16

1190 lượt xem

Tập 17

1065 lượt xem

Tập 18

1086 lượt xem

Tập 19

1063 lượt xem

Tập 20

1228 lượt xem

Tập 21

1008 lượt xem

Tập 22

1012 lượt xem

Tập 23

1054 lượt xem

Tập 24

939 lượt xem

Tập 25

1140 lượt xem

Tập 26

971 lượt xem

Tập 27

863 lượt xem

Tập 28

1047 lượt xem

Tập 29

1077 lượt xem

Tập 30

1261 lượt xem

Tập 31

1040 lượt xem

Tập 32

948 lượt xem

Tập 33

907 lượt xem

Tập 34

869 lượt xem

Tập 35

992 lượt xem

Tập 36

872 lượt xem

Tập 37

870 lượt xem

Tập 38

931 lượt xem

Tập 39

955 lượt xem

Tập 40

1566 lượt xem

Tập 41

1418 lượt xem

Tập 42

2559 lượt xem

Khuynh Thế Hoàng Phi - Qing Shi Huang Fei - Tập 30

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở Trung Hoa diễn ra một giai đoạn đẫm máu gọi là thời Chiến quốc. Ở... Mở rộng