Chọn tập 6/42

Tập 1

178537 lượt xem

Tập 2

30540 lượt xem

Tập 3

21626 lượt xem

Tập 4

18196 lượt xem

Tập 5

16015 lượt xem

Tập 6

15176 lượt xem

Tập 7

14711 lượt xem

Tập 8

13916 lượt xem

Tập 9

13469 lượt xem

Tập 10

14589 lượt xem

Tập 11

13456 lượt xem

Tập 12

13261 lượt xem

Tập 13

12235 lượt xem

Tập 14

11845 lượt xem

Tập 15

11489 lượt xem

Tập 16

10737 lượt xem

Tập 17

10090 lượt xem

Tập 18

10724 lượt xem

Tập 19

10357 lượt xem

Tập 20

11074 lượt xem

Tập 21

9726 lượt xem

Tập 22

9172 lượt xem

Tập 23

9030 lượt xem

Tập 24

8909 lượt xem

Tập 25

10186 lượt xem

Tập 26

9501 lượt xem

Tập 27

9322 lượt xem

Tập 28

10848 lượt xem

Tập 29

9607 lượt xem

Tập 30

10495 lượt xem

Tập 31

9391 lượt xem

Tập 32

9498 lượt xem

Tập 33

9481 lượt xem

Tập 34

8374 lượt xem

Tập 35

8906 lượt xem

Tập 36

8138 lượt xem

Tập 37

7709 lượt xem

Tập 38

7711 lượt xem

Tập 39

8454 lượt xem

Tập 40

10819 lượt xem

Tập 41

12422 lượt xem

Tập 42

25167 lượt xem

Khuynh Thế Hoàng Phi - Qing Shi Huang Fei - Tập 6

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở Trung Hoa diễn ra một giai đoạn đẫm máu gọi là thời Chiến quốc. Ở... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 15176

Đạo diễn: Huỳnh Kiện Trung

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2008

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Nghiêm Khoan, Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa