King Kong

Chia sẻ 7.2/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Lấy bối cảnh năm 1933, khi cuộc đại khủng hoảng quét qua nước Mỹ, hàng loạt người phải ra đường vì t... Mở rộng

Thông tin: