Ký Ức Ảo Giác - Stir Of Echoes

Chia sẻ 7.0/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Sau khi bị thôi miên bởi em gái của mình trong luật pháp, một người đàn ông bắt đầu nhìn thấy tầm nh... Mở rộng