Ký Ức Tình Yêu - Eternal Sunshine Of The Spotless Mind

Chia sẻ 8.3/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Đôi tình nhân Joel Barish và Clementine Kruczynski gặp nhiều bất đồng trong cuộc sống. Clementine đã... Mở rộng

Thông tin: