Lạc Vào Chốn Hoang Dã - Where The Wild Things Are

Chia sẻ 6.8/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Chuyển thể từ câu chuyện cổ điển Maurice Sendak của trẻ em, nơi Max, một cậu bé không vâng lời phải ... Mở rộng