Lấy Chồng Người Ta

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Thái Hòa vào vai Linh - người đàn ông sống bằng nghề giả thần tài, bán vé số dạo, bị vợ con ruồng bỏ... Mở rộng