Chọn tập 1/48

Tập 1

29262 lượt xem

Tập 2

2265 lượt xem

Tập 3

1523 lượt xem

Tập 4

1192 lượt xem

Tập 5

1097 lượt xem

Tập 6

1043 lượt xem

Tập 7

1019 lượt xem

Tập 8

990 lượt xem

Tập 9

870 lượt xem

Tập 10

896 lượt xem

Tập 11

832 lượt xem

Tập 12

812 lượt xem

Tập 13

800 lượt xem

Tập 14

767 lượt xem

Tập 15

744 lượt xem

Tập 16

582 lượt xem

Tập 17

679 lượt xem

Tập 18

732 lượt xem

Tập 19

709 lượt xem

Tập 20

737 lượt xem

Tập 21

620 lượt xem

Tập 22

610 lượt xem

Tập 23

698 lượt xem

Tập 24

605 lượt xem

Tập 25

642 lượt xem

Tập 26

608 lượt xem

Tập 27

579 lượt xem

Tập 28

596 lượt xem

Tập 29

582 lượt xem

Tập 30

623 lượt xem

Tập 31

497 lượt xem

Tập 32

456 lượt xem

Tập 33

461 lượt xem

Tập 34

497 lượt xem

Tập 35

469 lượt xem

Tập 36

471 lượt xem

Tập 37

483 lượt xem

Tập 38

508 lượt xem

Tập 39

483 lượt xem

Tập 40

467 lượt xem

Tập 41

449 lượt xem

Tập 42

428 lượt xem

Tập 43

464 lượt xem

Tập 44

412 lượt xem

Tập 45

452 lượt xem

Tập 46

467 lượt xem

Tập 47

555 lượt xem

Tập 48

1199 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng