Chọn tập 1/48

Tập 1

15072 lượt xem

Tập 2

1037 lượt xem

Tập 3

631 lượt xem

Tập 4

505 lượt xem

Tập 5

468 lượt xem

Tập 6

450 lượt xem

Tập 7

450 lượt xem

Tập 8

429 lượt xem

Tập 9

376 lượt xem

Tập 10

362 lượt xem

Tập 11

361 lượt xem

Tập 12

335 lượt xem

Tập 13

364 lượt xem

Tập 14

337 lượt xem

Tập 15

309 lượt xem

Tập 16

244 lượt xem

Tập 17

291 lượt xem

Tập 18

307 lượt xem

Tập 19

316 lượt xem

Tập 20

307 lượt xem

Tập 21

257 lượt xem

Tập 22

246 lượt xem

Tập 23

292 lượt xem

Tập 24

242 lượt xem

Tập 25

271 lượt xem

Tập 26

242 lượt xem

Tập 27

253 lượt xem

Tập 28

241 lượt xem

Tập 29

222 lượt xem

Tập 30

269 lượt xem

Tập 31

173 lượt xem

Tập 32

164 lượt xem

Tập 33

173 lượt xem

Tập 34

167 lượt xem

Tập 35

162 lượt xem

Tập 36

173 lượt xem

Tập 37

198 lượt xem

Tập 38

181 lượt xem

Tập 39

171 lượt xem

Tập 40

177 lượt xem

Tập 41

173 lượt xem

Tập 42

155 lượt xem

Tập 43

151 lượt xem

Tập 44

141 lượt xem

Tập 45

151 lượt xem

Tập 46

178 lượt xem

Tập 47

205 lượt xem

Tập 48

457 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng