Chọn tập 1/48

Tập 1

32348 lượt xem

Tập 2

2524 lượt xem

Tập 3

1719 lượt xem

Tập 4

1361 lượt xem

Tập 5

1233 lượt xem

Tập 6

1175 lượt xem

Tập 7

1166 lượt xem

Tập 8

1105 lượt xem

Tập 9

991 lượt xem

Tập 10

1004 lượt xem

Tập 11

951 lượt xem

Tập 12

914 lượt xem

Tập 13

894 lượt xem

Tập 14

862 lượt xem

Tập 15

837 lượt xem

Tập 16

664 lượt xem

Tập 17

767 lượt xem

Tập 18

823 lượt xem

Tập 19

791 lượt xem

Tập 20

825 lượt xem

Tập 21

697 lượt xem

Tập 22

718 lượt xem

Tập 23

804 lượt xem

Tập 24

685 lượt xem

Tập 25

722 lượt xem

Tập 26

668 lượt xem

Tập 27

659 lượt xem

Tập 28

672 lượt xem

Tập 29

648 lượt xem

Tập 30

692 lượt xem

Tập 31

563 lượt xem

Tập 32

511 lượt xem

Tập 33

521 lượt xem

Tập 34

551 lượt xem

Tập 35

514 lượt xem

Tập 36

519 lượt xem

Tập 37

537 lượt xem

Tập 38

567 lượt xem

Tập 39

534 lượt xem

Tập 40

528 lượt xem

Tập 41

505 lượt xem

Tập 42

473 lượt xem

Tập 43

517 lượt xem

Tập 44

461 lượt xem

Tập 45

494 lượt xem

Tập 46

516 lượt xem

Tập 47

620 lượt xem

Tập 48

1353 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: