Chọn tập 1/48

Tập 1

320756 lượt xem

Tập 2

39143 lượt xem

Tập 3

31269 lượt xem

Tập 4

26237 lượt xem

Tập 5

22554 lượt xem

Tập 6

19994 lượt xem

Tập 7

19251 lượt xem

Tập 8

18223 lượt xem

Tập 9

16790 lượt xem

Tập 10

18222 lượt xem

Tập 11

16552 lượt xem

Tập 12

15347 lượt xem

Tập 13

13714 lượt xem

Tập 14

13691 lượt xem

Tập 15

12600 lượt xem

Tập 16

11746 lượt xem

Tập 17

12425 lượt xem

Tập 18

13721 lượt xem

Tập 19

13660 lượt xem

Tập 20

14592 lượt xem

Tập 21

12706 lượt xem

Tập 22

12322 lượt xem

Tập 23

12759 lượt xem

Tập 24

12440 lượt xem

Tập 25

14141 lượt xem

Tập 26

12915 lượt xem

Tập 27

12039 lượt xem

Tập 28

11242 lượt xem

Tập 29

11141 lượt xem

Tập 30

11789 lượt xem

Tập 31

10383 lượt xem

Tập 32

11100 lượt xem

Tập 33

10999 lượt xem

Tập 34

10481 lượt xem

Tập 35

10782 lượt xem

Tập 36

10250 lượt xem

Tập 37

10756 lượt xem

Tập 38

10657 lượt xem

Tập 39

10713 lượt xem

Tập 40

11851 lượt xem

Tập 41

10248 lượt xem

Tập 42

10147 lượt xem

Tập 43

9498 lượt xem

Tập 44

8487 lượt xem

Tập 45

9273 lượt xem

Tập 46

10582 lượt xem

Tập 47

14303 lượt xem

Tập 48

37346 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng