Chọn tập 1/48

Tập 1

26117 lượt xem

Tập 2

1959 lượt xem

Tập 3

1275 lượt xem

Tập 4

1051 lượt xem

Tập 5

975 lượt xem

Tập 6

907 lượt xem

Tập 7

882 lượt xem

Tập 8

861 lượt xem

Tập 9

733 lượt xem

Tập 10

775 lượt xem

Tập 11

703 lượt xem

Tập 12

685 lượt xem

Tập 13

676 lượt xem

Tập 14

654 lượt xem

Tập 15

642 lượt xem

Tập 16

505 lượt xem

Tập 17

590 lượt xem

Tập 18

632 lượt xem

Tập 19

618 lượt xem

Tập 20

641 lượt xem

Tập 21

541 lượt xem

Tập 22

535 lượt xem

Tập 23

611 lượt xem

Tập 24

509 lượt xem

Tập 25

550 lượt xem

Tập 26

515 lượt xem

Tập 27

501 lượt xem

Tập 28

516 lượt xem

Tập 29

509 lượt xem

Tập 30

546 lượt xem

Tập 31

431 lượt xem

Tập 32

399 lượt xem

Tập 33

405 lượt xem

Tập 34

430 lượt xem

Tập 35

415 lượt xem

Tập 36

413 lượt xem

Tập 37

426 lượt xem

Tập 38

448 lượt xem

Tập 39

433 lượt xem

Tập 40

405 lượt xem

Tập 41

401 lượt xem

Tập 42

375 lượt xem

Tập 43

406 lượt xem

Tập 44

366 lượt xem

Tập 45

394 lượt xem

Tập 46

417 lượt xem

Tập 47

503 lượt xem

Tập 48

1009 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng