Chọn tập 1/48

Tập 1

28252 lượt xem

Tập 2

2164 lượt xem

Tập 3

1438 lượt xem

Tập 4

1148 lượt xem

Tập 5

1063 lượt xem

Tập 6

1008 lượt xem

Tập 7

981 lượt xem

Tập 8

957 lượt xem

Tập 9

815 lượt xem

Tập 10

850 lượt xem

Tập 11

772 lượt xem

Tập 12

768 lượt xem

Tập 13

756 lượt xem

Tập 14

727 lượt xem

Tập 15

703 lượt xem

Tập 16

556 lượt xem

Tập 17

643 lượt xem

Tập 18

704 lượt xem

Tập 19

673 lượt xem

Tập 20

708 lượt xem

Tập 21

592 lượt xem

Tập 22

582 lượt xem

Tập 23

671 lượt xem

Tập 24

566 lượt xem

Tập 25

609 lượt xem

Tập 26

572 lượt xem

Tập 27

550 lượt xem

Tập 28

568 lượt xem

Tập 29

555 lượt xem

Tập 30

599 lượt xem

Tập 31

469 lượt xem

Tập 32

433 lượt xem

Tập 33

437 lượt xem

Tập 34

478 lượt xem

Tập 35

451 lượt xem

Tập 36

450 lượt xem

Tập 37

459 lượt xem

Tập 38

481 lượt xem

Tập 39

459 lượt xem

Tập 40

442 lượt xem

Tập 41

430 lượt xem

Tập 42

400 lượt xem

Tập 43

435 lượt xem

Tập 44

391 lượt xem

Tập 45

431 lượt xem

Tập 46

447 lượt xem

Tập 47

540 lượt xem

Tập 48

1143 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng