Chọn tập 1/48

Tập 1

24077 lượt xem

Tập 2

1760 lượt xem

Tập 3

1125 lượt xem

Tập 4

936 lượt xem

Tập 5

857 lượt xem

Tập 6

785 lượt xem

Tập 7

780 lượt xem

Tập 8

767 lượt xem

Tập 9

635 lượt xem

Tập 10

662 lượt xem

Tập 11

624 lượt xem

Tập 12

616 lượt xem

Tập 13

594 lượt xem

Tập 14

581 lượt xem

Tập 15

548 lượt xem

Tập 16

445 lượt xem

Tập 17

511 lượt xem

Tập 18

552 lượt xem

Tập 19

541 lượt xem

Tập 20

543 lượt xem

Tập 21

465 lượt xem

Tập 22

460 lượt xem

Tập 23

533 lượt xem

Tập 24

444 lượt xem

Tập 25

462 lượt xem

Tập 26

429 lượt xem

Tập 27

433 lượt xem

Tập 28

439 lượt xem

Tập 29

440 lượt xem

Tập 30

475 lượt xem

Tập 31

356 lượt xem

Tập 32

344 lượt xem

Tập 33

342 lượt xem

Tập 34

360 lượt xem

Tập 35

348 lượt xem

Tập 36

352 lượt xem

Tập 37

367 lượt xem

Tập 38

380 lượt xem

Tập 39

354 lượt xem

Tập 40

351 lượt xem

Tập 41

341 lượt xem

Tập 42

315 lượt xem

Tập 43

330 lượt xem

Tập 44

301 lượt xem

Tập 45

330 lượt xem

Tập 46

357 lượt xem

Tập 47

430 lượt xem

Tập 48

860 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng