Chọn tập 1/48

Tập 1

43341 lượt xem

Tập 2

3350 lượt xem

Tập 3

2391 lượt xem

Tập 4

1931 lượt xem

Tập 5

1726 lượt xem

Tập 6

1630 lượt xem

Tập 7

1571 lượt xem

Tập 8

1563 lượt xem

Tập 9

1432 lượt xem

Tập 10

1396 lượt xem

Tập 11

1324 lượt xem

Tập 12

1285 lượt xem

Tập 13

1265 lượt xem

Tập 14

1171 lượt xem

Tập 15

1140 lượt xem

Tập 16

907 lượt xem

Tập 17

1031 lượt xem

Tập 18

1130 lượt xem

Tập 19

1097 lượt xem

Tập 20

1157 lượt xem

Tập 21

986 lượt xem

Tập 22

988 lượt xem

Tập 23

1112 lượt xem

Tập 24

952 lượt xem

Tập 25

973 lượt xem

Tập 26

896 lượt xem

Tập 27

887 lượt xem

Tập 28

911 lượt xem

Tập 29

870 lượt xem

Tập 30

951 lượt xem

Tập 31

765 lượt xem

Tập 32

703 lượt xem

Tập 33

728 lượt xem

Tập 34

766 lượt xem

Tập 35

757 lượt xem

Tập 36

739 lượt xem

Tập 37

752 lượt xem

Tập 38

782 lượt xem

Tập 39

749 lượt xem

Tập 40

742 lượt xem

Tập 41

698 lượt xem

Tập 42

649 lượt xem

Tập 43

705 lượt xem

Tập 44

622 lượt xem

Tập 45

676 lượt xem

Tập 46

681 lượt xem

Tập 47

804 lượt xem

Tập 48

1839 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng