Chọn tập 1/48

Tập 1

307597 lượt xem

Tập 2

37278 lượt xem

Tập 3

29780 lượt xem

Tập 4

25161 lượt xem

Tập 5

21543 lượt xem

Tập 6

19106 lượt xem

Tập 7

18422 lượt xem

Tập 8

17387 lượt xem

Tập 9

16022 lượt xem

Tập 10

17377 lượt xem

Tập 11

15755 lượt xem

Tập 12

14635 lượt xem

Tập 13

13021 lượt xem

Tập 14

12885 lượt xem

Tập 15

11935 lượt xem

Tập 16

11136 lượt xem

Tập 17

11789 lượt xem

Tập 18

13066 lượt xem

Tập 19

13084 lượt xem

Tập 20

13902 lượt xem

Tập 21

12062 lượt xem

Tập 22

11751 lượt xem

Tập 23

12136 lượt xem

Tập 24

11862 lượt xem

Tập 25

13446 lượt xem

Tập 26

12357 lượt xem

Tập 27

11456 lượt xem

Tập 28

10762 lượt xem

Tập 29

10574 lượt xem

Tập 30

11307 lượt xem

Tập 31

9951 lượt xem

Tập 32

10665 lượt xem

Tập 33

10509 lượt xem

Tập 34

10006 lượt xem

Tập 35

10339 lượt xem

Tập 36

9843 lượt xem

Tập 37

10259 lượt xem

Tập 38

10198 lượt xem

Tập 39

10232 lượt xem

Tập 40

11327 lượt xem

Tập 41

9767 lượt xem

Tập 42

9656 lượt xem

Tập 43

9075 lượt xem

Tập 44

8111 lượt xem

Tập 45

8850 lượt xem

Tập 46

10120 lượt xem

Tập 47

13579 lượt xem

Tập 48

35234 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng