Chọn tập 1/48

Tập 1

304025 lượt xem

Tập 2

36816 lượt xem

Tập 3

29421 lượt xem

Tập 4

24898 lượt xem

Tập 5

21296 lượt xem

Tập 6

18876 lượt xem

Tập 7

18218 lượt xem

Tập 8

17207 lượt xem

Tập 9

15836 lượt xem

Tập 10

17177 lượt xem

Tập 11

15585 lượt xem

Tập 12

14470 lượt xem

Tập 13

12872 lượt xem

Tập 14

12701 lượt xem

Tập 15

11802 lượt xem

Tập 16

11003 lượt xem

Tập 17

11617 lượt xem

Tập 18

12896 lượt xem

Tập 19

12921 lượt xem

Tập 20

13746 lượt xem

Tập 21

11927 lượt xem

Tập 22

11613 lượt xem

Tập 23

11969 lượt xem

Tập 24

11713 lượt xem

Tập 25

13250 lượt xem

Tập 26

12193 lượt xem

Tập 27

11296 lượt xem

Tập 28

10645 lượt xem

Tập 29

10458 lượt xem

Tập 30

11176 lượt xem

Tập 31

9784 lượt xem

Tập 32

10423 lượt xem

Tập 33

10349 lượt xem

Tập 34

9888 lượt xem

Tập 35

10210 lượt xem

Tập 36

9765 lượt xem

Tập 37

10168 lượt xem

Tập 38

10077 lượt xem

Tập 39

10138 lượt xem

Tập 40

11192 lượt xem

Tập 41

9651 lượt xem

Tập 42

9567 lượt xem

Tập 43

8964 lượt xem

Tập 44

8022 lượt xem

Tập 45

8731 lượt xem

Tập 46

10001 lượt xem

Tập 47

13386 lượt xem

Tập 48

34684 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng