Chọn tập 12/48

Tập 1

32166 lượt xem

Tập 2

2508 lượt xem

Tập 3

1701 lượt xem

Tập 4

1353 lượt xem

Tập 5

1226 lượt xem

Tập 6

1161 lượt xem

Tập 7

1157 lượt xem

Tập 8

1098 lượt xem

Tập 9

989 lượt xem

Tập 10

1000 lượt xem

Tập 11

947 lượt xem

Tập 12

909 lượt xem

Tập 13

889 lượt xem

Tập 14

856 lượt xem

Tập 15

834 lượt xem

Tập 16

662 lượt xem

Tập 17

767 lượt xem

Tập 18

822 lượt xem

Tập 19

789 lượt xem

Tập 20

823 lượt xem

Tập 21

695 lượt xem

Tập 22

716 lượt xem

Tập 23

799 lượt xem

Tập 24

682 lượt xem

Tập 25

720 lượt xem

Tập 26

666 lượt xem

Tập 27

656 lượt xem

Tập 28

669 lượt xem

Tập 29

646 lượt xem

Tập 30

690 lượt xem

Tập 31

562 lượt xem

Tập 32

510 lượt xem

Tập 33

519 lượt xem

Tập 34

549 lượt xem

Tập 35

513 lượt xem

Tập 36

517 lượt xem

Tập 37

535 lượt xem

Tập 38

566 lượt xem

Tập 39

533 lượt xem

Tập 40

527 lượt xem

Tập 41

504 lượt xem

Tập 42

472 lượt xem

Tập 43

515 lượt xem

Tập 44

460 lượt xem

Tập 45

493 lượt xem

Tập 46

515 lượt xem

Tập 47

617 lượt xem

Tập 48

1346 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 12

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: