Chọn tập 15/48

Tập 1

288985 lượt xem

Tập 2

34818 lượt xem

Tập 3

27825 lượt xem

Tập 4

23538 lượt xem

Tập 5

20175 lượt xem

Tập 6

17856 lượt xem

Tập 7

17256 lượt xem

Tập 8

16300 lượt xem

Tập 9

14953 lượt xem

Tập 10

16309 lượt xem

Tập 11

14799 lượt xem

Tập 12

13710 lượt xem

Tập 13

12158 lượt xem

Tập 14

11945 lượt xem

Tập 15

11174 lượt xem

Tập 16

10362 lượt xem

Tập 17

11002 lượt xem

Tập 18

12130 lượt xem

Tập 19

12166 lượt xem

Tập 20

12934 lượt xem

Tập 21

11289 lượt xem

Tập 22

10995 lượt xem

Tập 23

11291 lượt xem

Tập 24

11066 lượt xem

Tập 25

12561 lượt xem

Tập 26

11559 lượt xem

Tập 27

10721 lượt xem

Tập 28

10028 lượt xem

Tập 29

9931 lượt xem

Tập 30

10580 lượt xem

Tập 31

9241 lượt xem

Tập 32

9821 lượt xem

Tập 33

9755 lượt xem

Tập 34

9324 lượt xem

Tập 35

9603 lượt xem

Tập 36

9238 lượt xem

Tập 37

9542 lượt xem

Tập 38

9444 lượt xem

Tập 39

9543 lượt xem

Tập 40

10515 lượt xem

Tập 41

9050 lượt xem

Tập 42

9002 lượt xem

Tập 43

8385 lượt xem

Tập 44

7426 lượt xem

Tập 45

8201 lượt xem

Tập 46

9384 lượt xem

Tập 47

12426 lượt xem

Tập 48

32210 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 15

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: