Chọn tập 16/48

Tập 1

304038 lượt xem

Tập 2

36819 lượt xem

Tập 3

29423 lượt xem

Tập 4

24902 lượt xem

Tập 5

21298 lượt xem

Tập 6

18877 lượt xem

Tập 7

18219 lượt xem

Tập 8

17209 lượt xem

Tập 9

15838 lượt xem

Tập 10

17178 lượt xem

Tập 11

15585 lượt xem

Tập 12

14470 lượt xem

Tập 13

12872 lượt xem

Tập 14

12701 lượt xem

Tập 15

11802 lượt xem

Tập 16

11003 lượt xem

Tập 17

11622 lượt xem

Tập 18

12896 lượt xem

Tập 19

12921 lượt xem

Tập 20

13746 lượt xem

Tập 21

11928 lượt xem

Tập 22

11614 lượt xem

Tập 23

11970 lượt xem

Tập 24

11714 lượt xem

Tập 25

13250 lượt xem

Tập 26

12194 lượt xem

Tập 27

11297 lượt xem

Tập 28

10645 lượt xem

Tập 29

10460 lượt xem

Tập 30

11179 lượt xem

Tập 31

9784 lượt xem

Tập 32

10423 lượt xem

Tập 33

10349 lượt xem

Tập 34

9888 lượt xem

Tập 35

10210 lượt xem

Tập 36

9765 lượt xem

Tập 37

10168 lượt xem

Tập 38

10077 lượt xem

Tập 39

10140 lượt xem

Tập 40

11192 lượt xem

Tập 41

9651 lượt xem

Tập 42

9567 lượt xem

Tập 43

8964 lượt xem

Tập 44

8022 lượt xem

Tập 45

8731 lượt xem

Tập 46

10001 lượt xem

Tập 47

13389 lượt xem

Tập 48

34686 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 16

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: