Chọn tập 17/48

Tập 1

32785 lượt xem

Tập 2

2540 lượt xem

Tập 3

1736 lượt xem

Tập 4

1372 lượt xem

Tập 5

1246 lượt xem

Tập 6

1182 lượt xem

Tập 7

1173 lượt xem

Tập 8

1112 lượt xem

Tập 9

1001 lượt xem

Tập 10

1015 lượt xem

Tập 11

962 lượt xem

Tập 12

927 lượt xem

Tập 13

907 lượt xem

Tập 14

873 lượt xem

Tập 15

847 lượt xem

Tập 16

676 lượt xem

Tập 17

781 lượt xem

Tập 18

837 lượt xem

Tập 19

801 lượt xem

Tập 20

840 lượt xem

Tập 21

706 lượt xem

Tập 22

728 lượt xem

Tập 23

811 lượt xem

Tập 24

690 lượt xem

Tập 25

738 lượt xem

Tập 26

674 lượt xem

Tập 27

667 lượt xem

Tập 28

678 lượt xem

Tập 29

655 lượt xem

Tập 30

706 lượt xem

Tập 31

572 lượt xem

Tập 32

516 lượt xem

Tập 33

525 lượt xem

Tập 34

557 lượt xem

Tập 35

520 lượt xem

Tập 36

524 lượt xem

Tập 37

541 lượt xem

Tập 38

571 lượt xem

Tập 39

541 lượt xem

Tập 40

533 lượt xem

Tập 41

510 lượt xem

Tập 42

477 lượt xem

Tập 43

522 lượt xem

Tập 44

463 lượt xem

Tập 45

495 lượt xem

Tập 46

518 lượt xem

Tập 47

622 lượt xem

Tập 48

1370 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 17

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: