Chọn tập 21/48

Tập 1

28993 lượt xem

Tập 2

2252 lượt xem

Tập 3

1510 lượt xem

Tập 4

1182 lượt xem

Tập 5

1090 lượt xem

Tập 6

1035 lượt xem

Tập 7

1010 lượt xem

Tập 8

982 lượt xem

Tập 9

851 lượt xem

Tập 10

881 lượt xem

Tập 11

820 lượt xem

Tập 12

802 lượt xem

Tập 13

783 lượt xem

Tập 14

755 lượt xem

Tập 15

736 lượt xem

Tập 16

573 lượt xem

Tập 17

663 lượt xem

Tập 18

723 lượt xem

Tập 19

697 lượt xem

Tập 20

724 lượt xem

Tập 21

606 lượt xem

Tập 22

598 lượt xem

Tập 23

689 lượt xem

Tập 24

596 lượt xem

Tập 25

632 lượt xem

Tập 26

599 lượt xem

Tập 27

569 lượt xem

Tập 28

583 lượt xem

Tập 29

571 lượt xem

Tập 30

617 lượt xem

Tập 31

490 lượt xem

Tập 32

451 lượt xem

Tập 33

453 lượt xem

Tập 34

492 lượt xem

Tập 35

464 lượt xem

Tập 36

465 lượt xem

Tập 37

476 lượt xem

Tập 38

501 lượt xem

Tập 39

479 lượt xem

Tập 40

464 lượt xem

Tập 41

446 lượt xem

Tập 42

424 lượt xem

Tập 43

459 lượt xem

Tập 44

407 lượt xem

Tập 45

447 lượt xem

Tập 46

463 lượt xem

Tập 47

553 lượt xem

Tập 48

1186 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 21

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng