Chọn tập 22/48

Tập 1

31696 lượt xem

Tập 2

2468 lượt xem

Tập 3

1674 lượt xem

Tập 4

1339 lượt xem

Tập 5

1215 lượt xem

Tập 6

1153 lượt xem

Tập 7

1149 lượt xem

Tập 8

1092 lượt xem

Tập 9

983 lượt xem

Tập 10

992 lượt xem

Tập 11

942 lượt xem

Tập 12

907 lượt xem

Tập 13

884 lượt xem

Tập 14

853 lượt xem

Tập 15

832 lượt xem

Tập 16

662 lượt xem

Tập 17

766 lượt xem

Tập 18

819 lượt xem

Tập 19

788 lượt xem

Tập 20

821 lượt xem

Tập 21

693 lượt xem

Tập 22

712 lượt xem

Tập 23

796 lượt xem

Tập 24

680 lượt xem

Tập 25

720 lượt xem

Tập 26

663 lượt xem

Tập 27

648 lượt xem

Tập 28

666 lượt xem

Tập 29

644 lượt xem

Tập 30

690 lượt xem

Tập 31

561 lượt xem

Tập 32

510 lượt xem

Tập 33

518 lượt xem

Tập 34

547 lượt xem

Tập 35

512 lượt xem

Tập 36

517 lượt xem

Tập 37

535 lượt xem

Tập 38

564 lượt xem

Tập 39

531 lượt xem

Tập 40

525 lượt xem

Tập 41

504 lượt xem

Tập 42

472 lượt xem

Tập 43

511 lượt xem

Tập 44

457 lượt xem

Tập 45

492 lượt xem

Tập 46

515 lượt xem

Tập 47

617 lượt xem

Tập 48

1336 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 22

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: