Chọn tập 26/48

Tập 1

43766 lượt xem

Tập 2

3395 lượt xem

Tập 3

2438 lượt xem

Tập 4

1964 lượt xem

Tập 5

1757 lượt xem

Tập 6

1656 lượt xem

Tập 7

1600 lượt xem

Tập 8

1586 lượt xem

Tập 9

1460 lượt xem

Tập 10

1413 lượt xem

Tập 11

1348 lượt xem

Tập 12

1301 lượt xem

Tập 13

1285 lượt xem

Tập 14

1181 lượt xem

Tập 15

1154 lượt xem

Tập 16

919 lượt xem

Tập 17

1043 lượt xem

Tập 18

1150 lượt xem

Tập 19

1113 lượt xem

Tập 20

1166 lượt xem

Tập 21

994 lượt xem

Tập 22

998 lượt xem

Tập 23

1124 lượt xem

Tập 24

965 lượt xem

Tập 25

980 lượt xem

Tập 26

904 lượt xem

Tập 27

896 lượt xem

Tập 28

925 lượt xem

Tập 29

882 lượt xem

Tập 30

962 lượt xem

Tập 31

776 lượt xem

Tập 32

710 lượt xem

Tập 33

737 lượt xem

Tập 34

781 lượt xem

Tập 35

772 lượt xem

Tập 36

748 lượt xem

Tập 37

761 lượt xem

Tập 38

796 lượt xem

Tập 39

762 lượt xem

Tập 40

755 lượt xem

Tập 41

712 lượt xem

Tập 42

667 lượt xem

Tập 43

722 lượt xem

Tập 44

636 lượt xem

Tập 45

694 lượt xem

Tập 46

701 lượt xem

Tập 47

819 lượt xem

Tập 48

1873 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 26

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: