Chọn tập 28/48

Tập 1

33190 lượt xem

Tập 2

2560 lượt xem

Tập 3

1753 lượt xem

Tập 4

1387 lượt xem

Tập 5

1253 lượt xem

Tập 6

1191 lượt xem

Tập 7

1182 lượt xem

Tập 8

1125 lượt xem

Tập 9

1006 lượt xem

Tập 10

1019 lượt xem

Tập 11

968 lượt xem

Tập 12

932 lượt xem

Tập 13

911 lượt xem

Tập 14

876 lượt xem

Tập 15

850 lượt xem

Tập 16

677 lượt xem

Tập 17

781 lượt xem

Tập 18

838 lượt xem

Tập 19

801 lượt xem

Tập 20

842 lượt xem

Tập 21

708 lượt xem

Tập 22

731 lượt xem

Tập 23

815 lượt xem

Tập 24

690 lượt xem

Tập 25

739 lượt xem

Tập 26

674 lượt xem

Tập 27

667 lượt xem

Tập 28

679 lượt xem

Tập 29

655 lượt xem

Tập 30

707 lượt xem

Tập 31

573 lượt xem

Tập 32

517 lượt xem

Tập 33

527 lượt xem

Tập 34

558 lượt xem

Tập 35

526 lượt xem

Tập 36

527 lượt xem

Tập 37

542 lượt xem

Tập 38

573 lượt xem

Tập 39

544 lượt xem

Tập 40

535 lượt xem

Tập 41

514 lượt xem

Tập 42

478 lượt xem

Tập 43

526 lượt xem

Tập 44

467 lượt xem

Tập 45

497 lượt xem

Tập 46

520 lượt xem

Tập 47

626 lượt xem

Tập 48

1378 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 28

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: