Chọn tập 28/48

Tập 1

29176 lượt xem

Tập 2

2261 lượt xem

Tập 3

1518 lượt xem

Tập 4

1191 lượt xem

Tập 5

1095 lượt xem

Tập 6

1041 lượt xem

Tập 7

1017 lượt xem

Tập 8

988 lượt xem

Tập 9

867 lượt xem

Tập 10

891 lượt xem

Tập 11

828 lượt xem

Tập 12

809 lượt xem

Tập 13

795 lượt xem

Tập 14

765 lượt xem

Tập 15

744 lượt xem

Tập 16

581 lượt xem

Tập 17

675 lượt xem

Tập 18

731 lượt xem

Tập 19

707 lượt xem

Tập 20

735 lượt xem

Tập 21

618 lượt xem

Tập 22

607 lượt xem

Tập 23

696 lượt xem

Tập 24

604 lượt xem

Tập 25

640 lượt xem

Tập 26

604 lượt xem

Tập 27

574 lượt xem

Tập 28

593 lượt xem

Tập 29

576 lượt xem

Tập 30

620 lượt xem

Tập 31

495 lượt xem

Tập 32

453 lượt xem

Tập 33

458 lượt xem

Tập 34

494 lượt xem

Tập 35

466 lượt xem

Tập 36

469 lượt xem

Tập 37

478 lượt xem

Tập 38

503 lượt xem

Tập 39

481 lượt xem

Tập 40

466 lượt xem

Tập 41

448 lượt xem

Tập 42

426 lượt xem

Tập 43

461 lượt xem

Tập 44

409 lượt xem

Tập 45

449 lượt xem

Tập 46

464 lượt xem

Tập 47

554 lượt xem

Tập 48

1195 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 28

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng