Chọn tập 34/48

Tập 1

33067 lượt xem

Tập 2

2549 lượt xem

Tập 3

1747 lượt xem

Tập 4

1382 lượt xem

Tập 5

1249 lượt xem

Tập 6

1187 lượt xem

Tập 7

1179 lượt xem

Tập 8

1122 lượt xem

Tập 9

1003 lượt xem

Tập 10

1017 lượt xem

Tập 11

965 lượt xem

Tập 12

930 lượt xem

Tập 13

911 lượt xem

Tập 14

875 lượt xem

Tập 15

849 lượt xem

Tập 16

677 lượt xem

Tập 17

781 lượt xem

Tập 18

837 lượt xem

Tập 19

801 lượt xem

Tập 20

841 lượt xem

Tập 21

707 lượt xem

Tập 22

730 lượt xem

Tập 23

815 lượt xem

Tập 24

690 lượt xem

Tập 25

738 lượt xem

Tập 26

674 lượt xem

Tập 27

667 lượt xem

Tập 28

679 lượt xem

Tập 29

655 lượt xem

Tập 30

707 lượt xem

Tập 31

573 lượt xem

Tập 32

517 lượt xem

Tập 33

527 lượt xem

Tập 34

558 lượt xem

Tập 35

522 lượt xem

Tập 36

525 lượt xem

Tập 37

542 lượt xem

Tập 38

573 lượt xem

Tập 39

543 lượt xem

Tập 40

535 lượt xem

Tập 41

512 lượt xem

Tập 42

478 lượt xem

Tập 43

526 lượt xem

Tập 44

467 lượt xem

Tập 45

497 lượt xem

Tập 46

520 lượt xem

Tập 47

626 lượt xem

Tập 48

1375 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 34

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng

Thông tin: