Chọn tập 38/48

Tập 1

29559 lượt xem

Tập 2

2292 lượt xem

Tập 3

1539 lượt xem

Tập 4

1204 lượt xem

Tập 5

1108 lượt xem

Tập 6

1056 lượt xem

Tập 7

1031 lượt xem

Tập 8

999 lượt xem

Tập 9

883 lượt xem

Tập 10

904 lượt xem

Tập 11

845 lượt xem

Tập 12

826 lượt xem

Tập 13

814 lượt xem

Tập 14

781 lượt xem

Tập 15

756 lượt xem

Tập 16

593 lượt xem

Tập 17

687 lượt xem

Tập 18

739 lượt xem

Tập 19

715 lượt xem

Tập 20

744 lượt xem

Tập 21

627 lượt xem

Tập 22

616 lượt xem

Tập 23

704 lượt xem

Tập 24

612 lượt xem

Tập 25

649 lượt xem

Tập 26

613 lượt xem

Tập 27

586 lượt xem

Tập 28

602 lượt xem

Tập 29

586 lượt xem

Tập 30

637 lượt xem

Tập 31

508 lượt xem

Tập 32

468 lượt xem

Tập 33

472 lượt xem

Tập 34

502 lượt xem

Tập 35

477 lượt xem

Tập 36

478 lượt xem

Tập 37

492 lượt xem

Tập 38

519 lượt xem

Tập 39

494 lượt xem

Tập 40

477 lượt xem

Tập 41

457 lượt xem

Tập 42

435 lượt xem

Tập 43

473 lượt xem

Tập 44

420 lượt xem

Tập 45

459 lượt xem

Tập 46

475 lượt xem

Tập 47

567 lượt xem

Tập 48

1226 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 38

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng