Chọn tập 41/48

Tập 1

29453 lượt xem

Tập 2

2280 lượt xem

Tập 3

1529 lượt xem

Tập 4

1197 lượt xem

Tập 5

1101 lượt xem

Tập 6

1047 lượt xem

Tập 7

1023 lượt xem

Tập 8

994 lượt xem

Tập 9

878 lượt xem

Tập 10

901 lượt xem

Tập 11

840 lượt xem

Tập 12

821 lượt xem

Tập 13

810 lượt xem

Tập 14

777 lượt xem

Tập 15

751 lượt xem

Tập 16

590 lượt xem

Tập 17

683 lượt xem

Tập 18

736 lượt xem

Tập 19

713 lượt xem

Tập 20

742 lượt xem

Tập 21

625 lượt xem

Tập 22

615 lượt xem

Tập 23

703 lượt xem

Tập 24

610 lượt xem

Tập 25

644 lượt xem

Tập 26

610 lượt xem

Tập 27

582 lượt xem

Tập 28

599 lượt xem

Tập 29

584 lượt xem

Tập 30

634 lượt xem

Tập 31

505 lượt xem

Tập 32

463 lượt xem

Tập 33

469 lượt xem

Tập 34

500 lượt xem

Tập 35

475 lượt xem

Tập 36

476 lượt xem

Tập 37

489 lượt xem

Tập 38

514 lượt xem

Tập 39

489 lượt xem

Tập 40

472 lượt xem

Tập 41

454 lượt xem

Tập 42

432 lượt xem

Tập 43

469 lượt xem

Tập 44

416 lượt xem

Tập 45

455 lượt xem

Tập 46

470 lượt xem

Tập 47

562 lượt xem

Tập 48

1215 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 41

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng