Chọn tập 48 Full

Tập 1

29398 lượt xem

Tập 2

2279 lượt xem

Tập 3

1528 lượt xem

Tập 4

1197 lượt xem

Tập 5

1101 lượt xem

Tập 6

1047 lượt xem

Tập 7

1023 lượt xem

Tập 8

994 lượt xem

Tập 9

878 lượt xem

Tập 10

901 lượt xem

Tập 11

839 lượt xem

Tập 12

820 lượt xem

Tập 13

808 lượt xem

Tập 14

775 lượt xem

Tập 15

748 lượt xem

Tập 16

584 lượt xem

Tập 17

681 lượt xem

Tập 18

735 lượt xem

Tập 19

713 lượt xem

Tập 20

742 lượt xem

Tập 21

625 lượt xem

Tập 22

615 lượt xem

Tập 23

703 lượt xem

Tập 24

609 lượt xem

Tập 25

644 lượt xem

Tập 26

610 lượt xem

Tập 27

582 lượt xem

Tập 28

599 lượt xem

Tập 29

584 lượt xem

Tập 30

630 lượt xem

Tập 31

504 lượt xem

Tập 32

462 lượt xem

Tập 33

468 lượt xem

Tập 34

499 lượt xem

Tập 35

474 lượt xem

Tập 36

474 lượt xem

Tập 37

486 lượt xem

Tập 38

513 lượt xem

Tập 39

488 lượt xem

Tập 40

471 lượt xem

Tập 41

452 lượt xem

Tập 42

431 lượt xem

Tập 43

468 lượt xem

Tập 44

415 lượt xem

Tập 45

454 lượt xem

Tập 46

469 lượt xem

Tập 47

559 lượt xem

Tập 48

1210 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 48

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng