Chọn tập 7/48

Tập 1

29113 lượt xem

Tập 2

2259 lượt xem

Tập 3

1517 lượt xem

Tập 4

1191 lượt xem

Tập 5

1095 lượt xem

Tập 6

1039 lượt xem

Tập 7

1015 lượt xem

Tập 8

986 lượt xem

Tập 9

857 lượt xem

Tập 10

888 lượt xem

Tập 11

827 lượt xem

Tập 12

808 lượt xem

Tập 13

793 lượt xem

Tập 14

765 lượt xem

Tập 15

743 lượt xem

Tập 16

580 lượt xem

Tập 17

669 lượt xem

Tập 18

727 lượt xem

Tập 19

703 lượt xem

Tập 20

732 lượt xem

Tập 21

615 lượt xem

Tập 22

605 lượt xem

Tập 23

693 lượt xem

Tập 24

600 lượt xem

Tập 25

637 lượt xem

Tập 26

603 lượt xem

Tập 27

572 lượt xem

Tập 28

586 lượt xem

Tập 29

572 lượt xem

Tập 30

618 lượt xem

Tập 31

493 lượt xem

Tập 32

452 lượt xem

Tập 33

455 lượt xem

Tập 34

493 lượt xem

Tập 35

465 lượt xem

Tập 36

466 lượt xem

Tập 37

477 lượt xem

Tập 38

502 lượt xem

Tập 39

480 lượt xem

Tập 40

465 lượt xem

Tập 41

447 lượt xem

Tập 42

425 lượt xem

Tập 43

460 lượt xem

Tập 44

408 lượt xem

Tập 45

448 lượt xem

Tập 46

464 lượt xem

Tập 47

554 lượt xem

Tập 48

1194 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 7

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng