Lính Mới - Beginners

Chia sẻ 7.2/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Lính mới là câu chuyện về chàng Oliver đã 38 tuổi nhưng luôn thấy buồn phiền và vô định về cuộc số... Mở rộng