Lời Nguyền Đêm Sinh Nhật - All Hallows' Eve

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khi cô nàng Eve kỷ niệm sinh nhật 18 tuổi vào đêm Halloween, cô biết được sự thật mình là một phù th... Mở rộng

Thông tin: