Lời Thú Tội Của Một Ngôi Sao Hollywood - True Confessions Of A Hollywood Starlet

Chia sẻ 5.8/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một ngôi sao phim tuổi teen đã nỗ lực để vượt qua chứng nghiện rượu và cố gắng cứu vớt sự nghiêp sau... Mở rộng

Thông tin: