Chọn tập 1/62

Tập 1

26215 lượt xem

Tập 2

2290 lượt xem

Tập 3

1878 lượt xem

Tập 4

1574 lượt xem

Tập 5

1504 lượt xem

Tập 6

1330 lượt xem

Tập 7

1342 lượt xem

Tập 8

1378 lượt xem

Tập 9

1311 lượt xem

Tập 10

1365 lượt xem

Tập 11

1299 lượt xem

Tập 12

1321 lượt xem

Tập 13

1127 lượt xem

Tập 14

1010 lượt xem

Tập 15

1159 lượt xem

Tập 16

1062 lượt xem

Tập 17

925 lượt xem

Tập 18

982 lượt xem

Tập 19

807 lượt xem

Tập 20

904 lượt xem

Tập 21

832 lượt xem

Tập 22

850 lượt xem

Tập 23

907 lượt xem

Tập 24

805 lượt xem

Tập 25

791 lượt xem

Tập 26

747 lượt xem

Tập 27

793 lượt xem

Tập 28

723 lượt xem

Tập 29

716 lượt xem

Tập 30

760 lượt xem

Tập 31

685 lượt xem

Tập 32

637 lượt xem

Tập 33

741 lượt xem

Tập 34

766 lượt xem

Tập 35

829 lượt xem

Tập 36

769 lượt xem

Tập 37

715 lượt xem

Tập 38

684 lượt xem

Tập 39

738 lượt xem

Tập 40

719 lượt xem

Tập 41

663 lượt xem

Tập 42

555 lượt xem

Tập 43

575 lượt xem

Tập 44

612 lượt xem

Tập 45

731 lượt xem

Tập 46

610 lượt xem

Tập 47

561 lượt xem

Tập 48

592 lượt xem

Tập 49

586 lượt xem

Tập 50

610 lượt xem

Tập 51

587 lượt xem

Tập 52

594 lượt xem

Tập 53

647 lượt xem

Tập 54

527 lượt xem

Tập 55

561 lượt xem

Tập 56

533 lượt xem

Tập 57

551 lượt xem

Tập 58

699 lượt xem

Tập 59

632 lượt xem

Tập 60

705 lượt xem

Tập 61

854 lượt xem

Tập 62

1470 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng