Chọn tập 1/62

Tập 1

6892 lượt xem

Tập 2

846 lượt xem

Tập 3

668 lượt xem

Tập 4

557 lượt xem

Tập 5

499 lượt xem

Tập 6

466 lượt xem

Tập 7

436 lượt xem

Tập 8

463 lượt xem

Tập 9

454 lượt xem

Tập 10

423 lượt xem

Tập 11

408 lượt xem

Tập 12

371 lượt xem

Tập 13

339 lượt xem

Tập 14

286 lượt xem

Tập 15

359 lượt xem

Tập 16

305 lượt xem

Tập 17

270 lượt xem

Tập 18

276 lượt xem

Tập 19

213 lượt xem

Tập 20

211 lượt xem

Tập 21

217 lượt xem

Tập 22

277 lượt xem

Tập 23

247 lượt xem

Tập 24

200 lượt xem

Tập 25

187 lượt xem

Tập 26

180 lượt xem

Tập 27

173 lượt xem

Tập 28

159 lượt xem

Tập 29

165 lượt xem

Tập 30

169 lượt xem

Tập 31

160 lượt xem

Tập 32

138 lượt xem

Tập 33

176 lượt xem

Tập 34

182 lượt xem

Tập 35

186 lượt xem

Tập 36

191 lượt xem

Tập 37

145 lượt xem

Tập 38

144 lượt xem

Tập 39

166 lượt xem

Tập 40

177 lượt xem

Tập 41

184 lượt xem

Tập 42

131 lượt xem

Tập 43

134 lượt xem

Tập 44

130 lượt xem

Tập 45

196 lượt xem

Tập 46

134 lượt xem

Tập 47

139 lượt xem

Tập 48

145 lượt xem

Tập 49

127 lượt xem

Tập 50

127 lượt xem

Tập 51

120 lượt xem

Tập 52

123 lượt xem

Tập 53

145 lượt xem

Tập 54

123 lượt xem

Tập 55

137 lượt xem

Tập 56

131 lượt xem

Tập 57

139 lượt xem

Tập 58

196 lượt xem

Tập 59

158 lượt xem

Tập 60

192 lượt xem

Tập 61

239 lượt xem

Tập 62

451 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng