Chọn tập 1/62

Tập 1

16343 lượt xem

Tập 2

1832 lượt xem

Tập 3

1463 lượt xem

Tập 4

1172 lượt xem

Tập 5

1170 lượt xem

Tập 6

1012 lượt xem

Tập 7

1008 lượt xem

Tập 8

1062 lượt xem

Tập 9

1004 lượt xem

Tập 10

1006 lượt xem

Tập 11

977 lượt xem

Tập 12

947 lượt xem

Tập 13

849 lượt xem

Tập 14

753 lượt xem

Tập 15

856 lượt xem

Tập 16

810 lượt xem

Tập 17

721 lượt xem

Tập 18

714 lượt xem

Tập 19

587 lượt xem

Tập 20

652 lượt xem

Tập 21

609 lượt xem

Tập 22

653 lượt xem

Tập 23

662 lượt xem

Tập 24

610 lượt xem

Tập 25

578 lượt xem

Tập 26

551 lượt xem

Tập 27

566 lượt xem

Tập 28

511 lượt xem

Tập 29

522 lượt xem

Tập 30

556 lượt xem

Tập 31

512 lượt xem

Tập 32

448 lượt xem

Tập 33

531 lượt xem

Tập 34

549 lượt xem

Tập 35

593 lượt xem

Tập 36

579 lượt xem

Tập 37

516 lượt xem

Tập 38

486 lượt xem

Tập 39

519 lượt xem

Tập 40

530 lượt xem

Tập 41

499 lượt xem

Tập 42

397 lượt xem

Tập 43

410 lượt xem

Tập 44

434 lượt xem

Tập 45

548 lượt xem

Tập 46

443 lượt xem

Tập 47

395 lượt xem

Tập 48

431 lượt xem

Tập 49

400 lượt xem

Tập 50

431 lượt xem

Tập 51

430 lượt xem

Tập 52

427 lượt xem

Tập 53

452 lượt xem

Tập 54

376 lượt xem

Tập 55

420 lượt xem

Tập 56

401 lượt xem

Tập 57

407 lượt xem

Tập 58

512 lượt xem

Tập 59

474 lượt xem

Tập 60

534 lượt xem

Tập 61

653 lượt xem

Tập 62

1099 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng