Chọn tập 1/62

Tập 1

222115 lượt xem

Tập 2

30265 lượt xem

Tập 3

25486 lượt xem

Tập 4

22404 lượt xem

Tập 5

21480 lượt xem

Tập 6

18926 lượt xem

Tập 7

18211 lượt xem

Tập 8

18961 lượt xem

Tập 9

18840 lượt xem

Tập 10

18381 lượt xem

Tập 11

17257 lượt xem

Tập 12

16729 lượt xem

Tập 13

15386 lượt xem

Tập 14

14307 lượt xem

Tập 15

14888 lượt xem

Tập 16

14304 lượt xem

Tập 17

13514 lượt xem

Tập 18

13936 lượt xem

Tập 19

11832 lượt xem

Tập 20

12654 lượt xem

Tập 21

11597 lượt xem

Tập 22

10998 lượt xem

Tập 23

10943 lượt xem

Tập 24

10548 lượt xem

Tập 25

11761 lượt xem

Tập 26

11270 lượt xem

Tập 27

10942 lượt xem

Tập 28

11104 lượt xem

Tập 29

10100 lượt xem

Tập 30

10586 lượt xem

Tập 31

9798 lượt xem

Tập 32

10831 lượt xem

Tập 33

11340 lượt xem

Tập 34

10800 lượt xem

Tập 35

12056 lượt xem

Tập 36

11440 lượt xem

Tập 37

10243 lượt xem

Tập 38

10042 lượt xem

Tập 39

10078 lượt xem

Tập 40

10919 lượt xem

Tập 41

9672 lượt xem

Tập 42

9386 lượt xem

Tập 43

8992 lượt xem

Tập 44

9259 lượt xem

Tập 45

9602 lượt xem

Tập 46

9767 lượt xem

Tập 47

9173 lượt xem

Tập 48

8833 lượt xem

Tập 49

9004 lượt xem

Tập 50

9379 lượt xem

Tập 51

8420 lượt xem

Tập 52

9141 lượt xem

Tập 53

9601 lượt xem

Tập 54

8312 lượt xem

Tập 55

8520 lượt xem

Tập 56

8346 lượt xem

Tập 57

8374 lượt xem

Tập 58

9756 lượt xem

Tập 59

9493 lượt xem

Tập 60

11116 lượt xem

Tập 61

14390 lượt xem

Tập 62

28064 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng