Chọn tập 1/62

Tập 1

29345 lượt xem

Tập 2

2505 lượt xem

Tập 3

2004 lượt xem

Tập 4

1726 lượt xem

Tập 5

1611 lượt xem

Tập 6

1439 lượt xem

Tập 7

1459 lượt xem

Tập 8

1525 lượt xem

Tập 9

1456 lượt xem

Tập 10

1510 lượt xem

Tập 11

1410 lượt xem

Tập 12

1440 lượt xem

Tập 13

1225 lượt xem

Tập 14

1098 lượt xem

Tập 15

1268 lượt xem

Tập 16

1162 lượt xem

Tập 17

1066 lượt xem

Tập 18

1083 lượt xem

Tập 19

893 lượt xem

Tập 20

988 lượt xem

Tập 21

902 lượt xem

Tập 22

918 lượt xem

Tập 23

976 lượt xem

Tập 24

862 lượt xem

Tập 25

869 lượt xem

Tập 26

802 lượt xem

Tập 27

851 lượt xem

Tập 28

788 lượt xem

Tập 29

776 lượt xem

Tập 30

824 lượt xem

Tập 31

743 lượt xem

Tập 32

690 lượt xem

Tập 33

804 lượt xem

Tập 34

816 lượt xem

Tập 35

879 lượt xem

Tập 36

812 lượt xem

Tập 37

759 lượt xem

Tập 38

731 lượt xem

Tập 39

800 lượt xem

Tập 40

769 lượt xem

Tập 41

707 lượt xem

Tập 42

602 lượt xem

Tập 43

635 lượt xem

Tập 44

675 lượt xem

Tập 45

785 lượt xem

Tập 46

662 lượt xem

Tập 47

612 lượt xem

Tập 48

634 lượt xem

Tập 49

639 lượt xem

Tập 50

659 lượt xem

Tập 51

644 lượt xem

Tập 52

648 lượt xem

Tập 53

703 lượt xem

Tập 54

570 lượt xem

Tập 55

605 lượt xem

Tập 56

581 lượt xem

Tập 57

605 lượt xem

Tập 58

757 lượt xem

Tập 59

688 lượt xem

Tập 60

766 lượt xem

Tập 61

937 lượt xem

Tập 62

1609 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng