Chọn tập 1/62

Tập 1

24460 lượt xem

Tập 2

2195 lượt xem

Tập 3

1795 lượt xem

Tập 4

1489 lượt xem

Tập 5

1439 lượt xem

Tập 6

1260 lượt xem

Tập 7

1266 lượt xem

Tập 8

1306 lượt xem

Tập 9

1234 lượt xem

Tập 10

1285 lượt xem

Tập 11

1225 lượt xem

Tập 12

1218 lượt xem

Tập 13

1064 lượt xem

Tập 14

954 lượt xem

Tập 15

1091 lượt xem

Tập 16

1010 lượt xem

Tập 17

880 lượt xem

Tập 18

933 lượt xem

Tập 19

763 lượt xem

Tập 20

854 lượt xem

Tập 21

791 lượt xem

Tập 22

809 lượt xem

Tập 23

857 lượt xem

Tập 24

757 lượt xem

Tập 25

732 lượt xem

Tập 26

701 lượt xem

Tập 27

741 lượt xem

Tập 28

666 lượt xem

Tập 29

668 lượt xem

Tập 30

714 lượt xem

Tập 31

651 lượt xem

Tập 32

584 lượt xem

Tập 33

676 lượt xem

Tập 34

714 lượt xem

Tập 35

769 lượt xem

Tập 36

719 lượt xem

Tập 37

672 lượt xem

Tập 38

632 lượt xem

Tập 39

677 lượt xem

Tập 40

675 lượt xem

Tập 41

617 lượt xem

Tập 42

512 lượt xem

Tập 43

539 lượt xem

Tập 44

565 lượt xem

Tập 45

693 lượt xem

Tập 46

572 lượt xem

Tập 47

523 lượt xem

Tập 48

548 lượt xem

Tập 49

535 lượt xem

Tập 50

558 lượt xem

Tập 51

541 lượt xem

Tập 52

543 lượt xem

Tập 53

586 lượt xem

Tập 54

487 lượt xem

Tập 55

521 lượt xem

Tập 56

495 lượt xem

Tập 57

507 lượt xem

Tập 58

638 lượt xem

Tập 59

576 lượt xem

Tập 60

645 lượt xem

Tập 61

805 lượt xem

Tập 62

1370 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng