Chọn tập 1/62

Tập 1

34438 lượt xem

Tập 2

2862 lượt xem

Tập 3

2290 lượt xem

Tập 4

1968 lượt xem

Tập 5

1915 lượt xem

Tập 6

1651 lượt xem

Tập 7

1670 lượt xem

Tập 8

1765 lượt xem

Tập 9

1677 lượt xem

Tập 10

1706 lượt xem

Tập 11

1607 lượt xem

Tập 12

1692 lượt xem

Tập 13

1436 lượt xem

Tập 14

1259 lượt xem

Tập 15

1453 lượt xem

Tập 16

1320 lượt xem

Tập 17

1216 lượt xem

Tập 18

1242 lượt xem

Tập 19

1020 lượt xem

Tập 20

1137 lượt xem

Tập 21

1022 lượt xem

Tập 22

1023 lượt xem

Tập 23

1112 lượt xem

Tập 24

983 lượt xem

Tập 25

989 lượt xem

Tập 26

927 lượt xem

Tập 27

960 lượt xem

Tập 28

905 lượt xem

Tập 29

881 lượt xem

Tập 30

949 lượt xem

Tập 31

842 lượt xem

Tập 32

805 lượt xem

Tập 33

948 lượt xem

Tập 34

935 lượt xem

Tập 35

1024 lượt xem

Tập 36

949 lượt xem

Tập 37

883 lượt xem

Tập 38

856 lượt xem

Tập 39

918 lượt xem

Tập 40

877 lượt xem

Tập 41

804 lượt xem

Tập 42

723 lượt xem

Tập 43

763 lượt xem

Tập 44

790 lượt xem

Tập 45

919 lượt xem

Tập 46

780 lượt xem

Tập 47

714 lượt xem

Tập 48

736 lượt xem

Tập 49

739 lượt xem

Tập 50

786 lượt xem

Tập 51

744 lượt xem

Tập 52

754 lượt xem

Tập 53

805 lượt xem

Tập 54

666 lượt xem

Tập 55

700 lượt xem

Tập 56

696 lượt xem

Tập 57

729 lượt xem

Tập 58

887 lượt xem

Tập 59

828 lượt xem

Tập 60

910 lượt xem

Tập 61

1116 lượt xem

Tập 62

1929 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng