Chọn tập 1/62

Tập 1

13914 lượt xem

Tập 2

1620 lượt xem

Tập 3

1287 lượt xem

Tập 4

1050 lượt xem

Tập 5

999 lượt xem

Tập 6

906 lượt xem

Tập 7

888 lượt xem

Tập 8

937 lượt xem

Tập 9

877 lượt xem

Tập 10

905 lượt xem

Tập 11

863 lượt xem

Tập 12

824 lượt xem

Tập 13

759 lượt xem

Tập 14

674 lượt xem

Tập 15

769 lượt xem

Tập 16

723 lượt xem

Tập 17

651 lượt xem

Tập 18

637 lượt xem

Tập 19

527 lượt xem

Tập 20

572 lượt xem

Tập 21

528 lượt xem

Tập 22

557 lượt xem

Tập 23

547 lượt xem

Tập 24

527 lượt xem

Tập 25

464 lượt xem

Tập 26

449 lượt xem

Tập 27

450 lượt xem

Tập 28

413 lượt xem

Tập 29

418 lượt xem

Tập 30

451 lượt xem

Tập 31

427 lượt xem

Tập 32

351 lượt xem

Tập 33

427 lượt xem

Tập 34

457 lượt xem

Tập 35

470 lượt xem

Tập 36

464 lượt xem

Tập 37

409 lượt xem

Tập 38

384 lượt xem

Tập 39

426 lượt xem

Tập 40

410 lượt xem

Tập 41

405 lượt xem

Tập 42

332 lượt xem

Tập 43

334 lượt xem

Tập 44

352 lượt xem

Tập 45

438 lượt xem

Tập 46

337 lượt xem

Tập 47

315 lượt xem

Tập 48

343 lượt xem

Tập 49

310 lượt xem

Tập 50

343 lượt xem

Tập 51

337 lượt xem

Tập 52

343 lượt xem

Tập 53

357 lượt xem

Tập 54

307 lượt xem

Tập 55

327 lượt xem

Tập 56

317 lượt xem

Tập 57

324 lượt xem

Tập 58

401 lượt xem

Tập 59

378 lượt xem

Tập 60

433 lượt xem

Tập 61

538 lượt xem

Tập 62

930 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng