Chọn tập 1/62

Tập 1

28688 lượt xem

Tập 2

2469 lượt xem

Tập 3

1983 lượt xem

Tập 4

1683 lượt xem

Tập 5

1595 lượt xem

Tập 6

1421 lượt xem

Tập 7

1439 lượt xem

Tập 8

1500 lượt xem

Tập 9

1436 lượt xem

Tập 10

1487 lượt xem

Tập 11

1394 lượt xem

Tập 12

1423 lượt xem

Tập 13

1209 lượt xem

Tập 14

1089 lượt xem

Tập 15

1258 lượt xem

Tập 16

1153 lượt xem

Tập 17

1056 lượt xem

Tập 18

1071 lượt xem

Tập 19

884 lượt xem

Tập 20

979 lượt xem

Tập 21

891 lượt xem

Tập 22

908 lượt xem

Tập 23

963 lượt xem

Tập 24

850 lượt xem

Tập 25

855 lượt xem

Tập 26

793 lượt xem

Tập 27

844 lượt xem

Tập 28

778 lượt xem

Tập 29

769 lượt xem

Tập 30

814 lượt xem

Tập 31

733 lượt xem

Tập 32

685 lượt xem

Tập 33

799 lượt xem

Tập 34

811 lượt xem

Tập 35

870 lượt xem

Tập 36

807 lượt xem

Tập 37

754 lượt xem

Tập 38

728 lượt xem

Tập 39

796 lượt xem

Tập 40

766 lượt xem

Tập 41

704 lượt xem

Tập 42

597 lượt xem

Tập 43

631 lượt xem

Tập 44

670 lượt xem

Tập 45

780 lượt xem

Tập 46

658 lượt xem

Tập 47

610 lượt xem

Tập 48

628 lượt xem

Tập 49

635 lượt xem

Tập 50

657 lượt xem

Tập 51

643 lượt xem

Tập 52

646 lượt xem

Tập 53

700 lượt xem

Tập 54

567 lượt xem

Tập 55

603 lượt xem

Tập 56

578 lượt xem

Tập 57

602 lượt xem

Tập 58

752 lượt xem

Tập 59

684 lượt xem

Tập 60

758 lượt xem

Tập 61

925 lượt xem

Tập 62

1593 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng