Long Ruồi

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim là câu chuyện về Tèo (Thái Hòa), anh chàng đầu bếp quê mùa, quyết tâm lên thành phố đổi đời sau... Mở rộng