Luật Giang Hồ - The Outlaws

Chia sẻ 7.1/10

Tóm tắt:

Bộ phim dựa trên một sự kiện có thật xảy ra vào năm 2007 tại quận Guro, Seoul. The Outlaws xoay quan... Mở rộng