Lucy Trên Bầu Trời - Lucy in the Sky

Chia sẻ 4.7/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Lucy Trên Bầu Trời kể về Natalie Portman đóng vai phi hành gia Lucy Cola - người vừa trở về trái đất... Mở rộng