Lưỡi Dao Sát Nhân - Knives Out

Chia sẻ 8.0/10

Tóm tắt:

Một cuộc họp mặt gia đình trở nên tồi tệ khủng khiếp khi tộc trưởng qua đời và hai thám tử được gửi ... Mở rộng

Thông tin: