Ma Trận 2: Tái Lập - The Matrix Reloaded

Chia sẻ 7.2/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

6 tháng sau sự kiện ở phần 1, Neo được coi là cứu tinh mới của loài người. Trước nguy cơ bị hàng ngh... Mở rộng