Mãi Mãi Là Bạn - Friends Will Be Friends

Chia sẻ 5.2/10

Tóm tắt:

Gretchen Fingerhut là một nhà thiết kế nội thất đầy tham vọng. Ngược lại, cô bạn thân Sarah Berger l... Mở rộng

Thông tin: