Mạng Đổi Mạng - John Wick

Chia sẻ 7.4/10

Tóm tắt:

Sau cái chết bất ngờ của người vợ, John Wick (Reeves) nhận được món quà cuối cùng từ cô ấy, một chú ... Mở rộng