Mật Danh Iris - Iris: The Movie

Chia sẻ 6.3/10

Tóm tắt:

Kim Hyun Joon bị mất cả cha và mẹ trong một tai nạn giao thông khi còn nhỏ. Trong lúc anh suy sụp nh... Mở rộng