Món Nợ - The Debt

Chia sẻ 6.9/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Rachel Singer là một cựu chiến binh ở Mossad đã cố gắng để bắt giữ và đưa ra xét xử một tội phạm chi... Mở rộng

Thông tin: