Một Cô Bé Mỹ - Kit Kittredge: An American Girl

Chia sẻ 6.6/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Lấy bối cảnh thời kỳ đại suy thoái ở Mỹ, bộ phim kể về câu chuyện của một cô bé 9 tuổi luôn khao khá... Mở rộng