Một Lần Làm Gangster - Once A Gangster

Chia sẻ 5.8/10

Tóm tắt:

Đại ca Hỏa Thủy của băng Hòa Nghĩa Thịnh sắp tới ngày hết nhiệm kỳ, đợt tuyển cử người đứng đầu mới ... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 84471

Đạo diễn: Trang Văn Cường

Thể loại: Hành Động

Năm: 2013

Quốc gia: Hồng Kông

Diễn viên: Trần Tiểu Xuân, Phương Trung Tín, Trịnh Y Kiện