Một Trái Đất Khác - Another Earth

Chia sẻ 7/10

Trailer

X
X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Rhoda, phụ nữ trẻ thông minh tham gia chương trình của MIT để thỏa mãn đam mê khám phá vũ trụ. John,... Mở rộng

Thông tin: