Mùa Xuân Ả Rập - Hell On Earth: The Fall Of Syria And The Rise Of Isis

Chia sẻ 7.5/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Một cái nhìn về tình trạng hiện tại của Syria giữa chiến tranh và hỗn loạn năm 2017, với những câu c... Mở rộng

Thông tin: