Mỹ Nhân

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nguyễn Phúc Tần là con thứ hai của chúa Nguyễn Phúc Lan. Năm Kỷ Sửu (1649), Hy tông mất, ngài được t... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 32859

Đạo diễn: Đinh Thái Thụy

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang

Năm: 2015

Quốc gia: Việt Nam

Diễn viên: Quách Ngọc Ngoan, Triệu Thị Hà, Kim Hiền