Chọn tập 1/40

Tập 1

58532 lượt xem

Tập 2

8745 lượt xem

Tập 3

5840 lượt xem

Tập 4

5058 lượt xem

Tập 5

6028 lượt xem

Tập 6

4268 lượt xem

Tập 7

4069 lượt xem

Tập 8

4779 lượt xem

Tập 9

3589 lượt xem

Tập 10

3618 lượt xem

Tập 11

3034 lượt xem

Tập 12

2879 lượt xem

Tập 13

2668 lượt xem

Tập 14

2574 lượt xem

Tập 15

2635 lượt xem

Tập 16

2252 lượt xem

Tập 17

2290 lượt xem

Tập 18

2232 lượt xem

Tập 19

2068 lượt xem

Tập 20

2331 lượt xem

Tập 21

1921 lượt xem

Tập 22

2038 lượt xem

Tập 23

2332 lượt xem

Tập 24

1767 lượt xem

Tập 25

1856 lượt xem

Tập 26

1770 lượt xem

Tập 27

1769 lượt xem

Tập 28

1907 lượt xem

Tập 29

1739 lượt xem

Tập 30

1606 lượt xem

Tập 31

1425 lượt xem

Tập 32

1475 lượt xem

Tập 33

1342 lượt xem

Tập 34

1086 lượt xem

Tập 35

1418 lượt xem

Tập 36

1190 lượt xem

Tập 37

1261 lượt xem

Tập 38

1309 lượt xem

Tập 39

1614 lượt xem

Tập 40

3686 lượt xem

Mỹ Nhân Tâm Kế - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Sau khi rời khỏi cung, mẹ con Hương Liên - Vân Tịch (Đậu Y Phòng lúc nhỏ) bị truy sát đến chết. Vân ... Mở rộng