Chọn tập 1/13

Tập 1

428 lượt xem

Tập 2

27 lượt xem

Tập 3

16 lượt xem

Tập 4

12 lượt xem

Tập 5

11 lượt xem

Tập 6

17 lượt xem

Tập 7

17 lượt xem

Tập 8

9 lượt xem

Tập 9

15 lượt xem

Tập 10

13 lượt xem

Tập 11

8 lượt xem

Tập 12

11 lượt xem

Tập 13

10 lượt xem

Năm Học Tệ Nhất Đời Tôi - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Alex King đã trải qua một năm khủng khiếp: bị giáo viên ghét bỏ, là mục tiêu bắt nạt của lũ bạn tron... Mở rộng

Thông tin: