Chọn tập 1/13

Tập 1

1131 lượt xem

Tập 2

68 lượt xem

Tập 3

40 lượt xem

Tập 4

27 lượt xem

Tập 5

21 lượt xem

Tập 6

36 lượt xem

Tập 7

28 lượt xem

Tập 8

21 lượt xem

Tập 9

30 lượt xem

Tập 10

23 lượt xem

Tập 11

21 lượt xem

Tập 12

39 lượt xem

Tập 13

25 lượt xem

Năm Học Tệ Nhất Đời Tôi - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Alex King đã trải qua một năm khủng khiếp: bị giáo viên ghét bỏ, là mục tiêu bắt nạt của lũ bạn tron... Mở rộng

Thông tin: