Chọn tập 1/13

Tập 1

755 lượt xem

Tập 2

49 lượt xem

Tập 3

25 lượt xem

Tập 4

22 lượt xem

Tập 5

16 lượt xem

Tập 6

24 lượt xem

Tập 7

22 lượt xem

Tập 8

15 lượt xem

Tập 9

25 lượt xem

Tập 10

19 lượt xem

Tập 11

16 lượt xem

Tập 12

23 lượt xem

Tập 13

16 lượt xem

Năm Học Tệ Nhất Đời Tôi - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Alex King đã trải qua một năm khủng khiếp: bị giáo viên ghét bỏ, là mục tiêu bắt nạt của lũ bạn tron... Mở rộng