Chọn tập 9/13

Tập 1

997 lượt xem

Tập 2

62 lượt xem

Tập 3

35 lượt xem

Tập 4

27 lượt xem

Tập 5

20 lượt xem

Tập 6

31 lượt xem

Tập 7

26 lượt xem

Tập 8

20 lượt xem

Tập 9

30 lượt xem

Tập 10

23 lượt xem

Tập 11

20 lượt xem

Tập 12

37 lượt xem

Tập 13

22 lượt xem

Năm Học Tệ Nhất Đời Tôi - Tập 9

Chia sẻ

Tóm tắt:

Alex King đã trải qua một năm khủng khiếp: bị giáo viên ghét bỏ, là mục tiêu bắt nạt của lũ bạn tron... Mở rộng

Thông tin: