Nàng Sói 2 - Ginger Snaps 2

Chia sẻ 6.5/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Tiếp theo diễn biến của phần 1, Brigitte được cảnh sát tìm thấy và được đưa đến phục hồi chức năng k... Mở rộng