Ngày Đẫm Máu: Xác Sống - Day Of The Dead: Bloodline

Chia sẻ 6.0/10

Tóm tắt:

Những bộ phim về chủ đề xác sống luôn là những bộ phim chiếm được cảm tình trong lòng khán giả bởi c... Mở rộng