Ngày Đẫm Máu: Xác Sống - Day Of The Dead: Bloodline

Chia sẻ 6.0/10

Tóm tắt:

Trong thế giới bị tấn công bởi nạn dịch Zombie, một sinh viên gặp phải rắc rối khi đối mặt với một g... Mở rộng