Ngày Hôm Qua - Yesterday

Chia sẻ 6.9/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Ngày Hôm Qua lấy bối cảnh một thế giới nơi nhóm The Beatles bỗng nhiên bị “tan biến” khỏi nền văn hó... Mở rộng