Ngày Huấn Luyện - Training Day

Chia sẻ 7.7/10

X

Bỏ qua Tải ứng dụng

Tóm tắt:

Jake Hoyt muốn được làm việc trong lực lượng chống buôn bán ma tuý của Los Angeles do Alonzo Harris ... Mở rộng